Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Waterschapsverkiezingen 18 maart: stem op Carlo Rutjes!

terug naar overzicht

Vrijdag, 13 maart 2015

De AUHV adviseert alle leden om op 18 maart tijdens de waterschapsverkiezingen te gaan stemmen. Waterschappen beheren de meeste wateren in Nederland en bepalen in sterke mate de mogelijkheden voor vis en sportvissers.

Een goede stem is op de partij Water Natuurlijk! Voor een goed waterbeheer, een goede visstand en bereikbare stekken.

Op de lijsten van Water Natuurlijk staan voor ieder waterschap één of meer kandidaten, die door de sportvisserij zijn aangedragen. Voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is dat AUHV-er Carlo Rutjes.

Carlo: 'Met Water Natuurlijk hebben Sportvissers een stevige voet aan de grond in het Waterschapsbestuur'

Andere waterschappen en kandidaten

Water Natuurlijk is in vrijwel alle waterschappen vertegenwoordigd door sportviskandidaten. Op de website van Sportvisserij Nederland vind je een overzicht.

Jouw stem bepaalt

Op 18 maart 2015 houden alle 24 waterschappen in Nederland verkiezingen. Tijdens deze verkiezingen worden de nieuwe waterschapsbesturen voor een periode van vier jaar gekozen. Voor sportvissers zijn deze verkiezingen zeer belangrijk. De waterschappen beheren namelijk het grootste deel van onze viswateren. Door te stemmen bepaal jij wie in het bestuur van jouw eigen waterschap komt te zitten.

Check de een item over de verkiezingen in Studio Vis TV:


Water Natuurlijk staat voor schoon en visrijk water, natuurlijke oevers, het op diepte houden van wateren, het aanleggen van vistrappen, een op de natuur gericht peil- en maaibeheer en een goede bereikbaarheid van het (vis)water.

Over de waterschapsverkiezingen

De waterschapsverkiezingen zijn verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen. Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op de werkwijze van het waterschap. Vanaf 2015 worden de bestuurders voor de waterschappen en de Provinciale Staten gelijktijdig gekozen.

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen voor de aanvoer en afvoer van water, het zuiveren van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen.De hengelsport is ruim vertegenwoordigd op de kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen. Water Natuurlijk mikt met de verkiezingen op behoud van de huidige positie: vertegenwoordiging en zitting in het Dagelijks Bestuur van zoveel mogelijk waterschappen.

De AUHV rekent op je. Ga stemmen en stem op Carlo Rutjes van Water Natuurlijk!