Over ons

De AUHV werd op 5 april 1925 opgericht  in de stad Utrecht en is uitgegroeid tot een regionale vereniging met meer dan 11.000 leden en met pachtcontracten voor méér dan 3.500 hectare viswater in de regio Utrecht. Dit viswater is voor onze leden beschikbaar tegen een van de laagste contributies in Nederland. Meer dan 60% van de contributie wordt afgedragen aan Sportvisserij Nederland. Aan het voordelige AUHV-lidmaatschap zijn nog EXTRA voordelen verbonden. Klik hier voor een overzicht daarvan.

De doelstellingen van de AUHV - Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging - zijn:
  • Het bevorderen van de recreatieve visserij tegen zo laag mogelijke kosten.
  • Bijdragen aan een verbetering van de visstand.
  • Behartigen van de sportvisserijbelangen.

De AUHV voert viswaterbeheer door: 

  • Toezicht te houden langs de (vis)waterkant.
  • Het controleren van visdocumenten door controleurs en BOA's.
  • Het monitoren van de waterkwaliteit.
  • Het uitvoeren van visserijkundige onderzoeken.
  • Het opstellen van beheersplannen.


Vooruitstrevende vereniging

De AUHV is een vooruitstrevende vereniging (aangesloten bij NOC*NSF) die betrokken is bij de stad Utrecht, en die band in de toekomst nog verder wil versterken. Meer dan 11.000 leden zoeken ook de komende jaren ontspanning aan de rand van het water van onze stad. Ook willen zij blijven bijdragen aan het verbeteren van de visstand, de omgang met vis, de waterkwaliteit en het verder schoonhouden van de oevers.

De AUHV gaat op een maatschappelijk verantwoorde wijze om met levende dieren en planten en stimuleert haar leden door voorlichting, educatie, controle en handhaving om rekening te houden met dierenwelzijn.
 
De AUHV bevordert de participatie van diverse kwetsbare doelgroepen om aan AUHV-water te ontspannen en te genieten, zowel in de stad als in het buitengebied.

De AUHV wil samen met bestuur, waterschappen, politiek en andere partijen verkennen hoe deze doelen nog beter te beschermen. Weten wat dit concreet betekent? In deze folder lees je er meer over.Het eerste AUHV-bestuur, 1925.