Vliegvisgroep The Leader

The Leader is de vliegvisgroep binnen de AUHV. The Leader is opgericht in april 1993 en telt momenteel ongeveer 60 leden.

The Leader biedt aan gelijkgestemde leden de mogelijkheid om elkaar te spreken en ervaringen uit te wisselen binnen een afdeling waar geïnteresseerden in het vissen met, of binden van kunstvliegen elkaar treffen. Hiertoe worden diverse activiteiten georganiseerd, als bindavonden, lezingen van bekende en minder bekende vliegvissers, visexcursies en werpinstructie.

Lidmaatschap van The Leader staat alléén open voor leden van de AUHV. U betaalt voor lidmaatschap aan deze afdeling een (kleine) jaarlijkse bijdrage. Wilt u lid worden van VVG The Leader, dan is er de mogelijkheid om vrijblijvend aspirant lid te worden; tot eind van het kalenderjaar is het lidmaatschap dan gratis.

Via deze link komt u op de eigen website van Vliegvisgroep the Leader