Vissterfte

Vissterfte kan diverse oorzaken hebben. Zuurstoftekort, giftige stoffen in het water, riooloverstort, slecht maaibeleid, ijsvorming, noem maar op. Het is essentieel dat deze vissterfte gemeld worden. de AUHV heeft een meldpunt ingericht.

Dat is niet alleen belangrijk om de verantwoordelijke waterbeheerders de vis op te laten ruimen, maar voor de AUHV en haar leden ook belangrijk om visbestanden te bewaken. Als na een sterfte bijvoorbeeld een groot karperbestand is 'weggevaagd' kan dat een goede reden zijn om in overleg met betrokkenen later weer vis uit te zetten. Heel simpel gezegd: meten is weten op dat moment. Bovendien verschaft het vaak belangrijke informatie om in het vervolg sterfte te kunnen voorkomen.

Om die reden heeft de AUHV een Meldpunt vissterfte in het leven geroepen. Via dit meldpunt kun je rechtstreeks aan de Viswatercommissie van de AUHV een (dreigende) sterfte melden.

-> Naar het meldpunt van de AUHV

Verder kun je het volgende doen bij vissterfte:

Informeer de waterbeheerder via OnsWater, waterschap de Stichtse Rijnlanden en/of 

Na een vissterfte dient de waterbeheerder altijd te worden ge├»nformeerd. In stedelijk gebied is dit meestal de gemeente, buiten het stedelijk gebied meestal een waterschap. 

De waterbeheerder is verantwoordelijk voor de afvoer van de dode vissen, waarbij de hulp kan worden gevraagd van vrijwilligers van de vereniging of een beroepsvisser. De vissen worden bij voorkeur naar een destructiebedrijf afgevoerd.

-> Lees meer over vissterfte op de site van Sportvisserij Nederland