Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Leren vissen

Je hebt de AUHV-VISpas, een mooie uitrusting en het weer is goed: op naar de waterkant! Maar dan begint het natuurlijk pas. Of je nu alleen gaat vissen of met iemand anders: je dient je altijd te gedragen als gast in de natuur en zorgvuldig met vis om te gaan. Elke sportvisser is een ambassadeur aan de waterkant! Hieronder vind je belangrijke informatie en een aantal tips:

Wetten en regels

Als sportvisser krijg je te maken met een aantal wetten en regels, bijvoorbeeld op het gebied van vereiste visdocumenten. Maar ook op het gebied van gesloten tijd aas- en vissoorten, minimummaten vissoorten en beschermde vissen. Indien je je niet aan deze regels houdt, kan dat een boete opleveren. Hierbij wordt ook samengewerkt met partijen als de NVWA, politie en StaatsbosbeheerBepalingen per 1 januari 2021


De AUHV heeft visvriendelijk en verantwoord vissen hoog in het vaandel staan. Dat is dan ook de reden dat per 1 januari 2021 voor de AUHV-wateren de verenigingsbepalingen als volgt zijn aangepast:

  • Het gebruik van een onthaakmat is voor karpervissers verplicht gesteld. Voor roofvissers wordt het gebruik van harte aanbevolen.

  • Tijdens het roofvissen dient men tevens een onthaak- en kniptang te bezitten en zo nodig te gebruiken.
  • Het is verboden om tijdens het vissen een leefnet in het bezit te hebben en te gebruiken, met uitzondering van wedstrijden die bij de AUHV/ regionale wedstrijdcoördinatie zijn aangemeld en voorzien zijn van een wedstrijdtoestemming. 
Bovenstaande bepalingen zullen in Visplanner.nl bij het AUHV-water worden toegevoegd en in de papieren AUHV-viswaterlijst en Gezamenlijke viswaterlijst.

Loodvrij vissen verplicht bij wedstrijden


Al eerder was een besluit genomen over het loodvrije vissen: het is verplicht om bij viswedstrijden en evenementen in AUHV-viswater loodvrij te vissen. Meer informatie hierover vind je in de “Green Deal” tussen Ministerie van EZI, Unie van Waterschappen & Sportvisserij Nederland.

Visserijwet en -regelgevingAlle actuele regels, gedragscodes en boetebedragen vind je op de site van Sportvisserij Nederland

De AUHV en de federatie Sportvisserij Midwest Nederland hebben BOA's en verenigingscontroleurs in dienst om controles uit te voeren. Wil je zelf controleur worden voor de AUHV? Meld je dan gerust aan als vrijwilliger!

Specialistengroepen


De AUHV heeft haar leden veel te bieden als het gaat om 'beter leren vissen'. Je kunt via onze diverse specialistengroepen en op onze jeugddagen leren vissen met de vaste hengel en met de werphengel. Je leert namelijk vooral goed vissen door het (met iemand) te doen.Als gevorderde sportvisser kun je er kennismaken met verschillende vistechnieken, waarmee je gericht op karper, snoek, ruisvoorn of grote brasem kunt vissen. Een deel van onze gevorderde sportvissers groeit zelfs door naar de wedstrijdvisserij via onze Wedstrijdgroep. Deze specialisten groepen maken specialistische visserij op een gezellige manier laagdrempelig voor iedereen.

Visles op basisschool


Om jeugd meer bij te brengen over de onderwaternatuur, vissoorten, verantwoord omgaan met vis en de regels, geeft de AUHV regelmatig vislessen op basisscholen (groep 7 en 8).Onze speciaal opgeleide vismeesters bezoeken de basisscholen in onze provincie en verzorgen er een visles en een visexcursie. Zo maken bijna alle kinderen op de basisschool kennis met de sportvisserij als hobby en de hengelsportvereniging als leuke club om lid van te zijn.

-> Meer informatie over de vislessen lees je op de website www.stekkie.nl

-> Een visles aanvragen kan hier (je gaat naar de website van Sportvisserij Nederland)
Als je een JeugdVISpas hebt van de AUHV, ontvang je trouwens gratis 4x per jaar het Stekkie Magazine van Sportvisserij Nederland met allerlei mooie vistips, visverhalen en leuke weetjes. Meer informatie voor kids is te vinden op www.stekkie.nl.

Vistechnieken

Als sportvisser is het belangrijk om de basics te leren van het sportvissen, maar ook om je technieken steeds te verfijnen. Niet alleen om meer te vangen, maar ook om zorgvuldig met vis om te kunnen gaan. Zo zou elke roofvisser de kieuwgreep moeten kennen en elke karpervisser zou een onthaakmat moeten gebruiken.

Zulke zaken leer je tijdens de visles, maar ook tijdens onze evenementen van onze specialistengroepen. Daarnaast kun je hier veel online over vinden. Bekijk maar eens het Youtubekanaal van Sportvisserij Nederland met honderden sportvisvideo's met tips & tricks.

Op www.vissendoejezo.nl lees je heel veel tips & tricks over de diverse vistechnieken en het verantwoord vissen.