Leren vissen

Je hebt de AUHV-VISpas, een mooie uitrusting en het weer is goed: op naar de waterkant! Maar dan begint het natuurlijk pas. Of je nu alleen gaat vissen of met iemand anders: je dient je altijd te gedragen als gast in de natuur en zorgvuldig met vis om te gaan. Elke sportvisser is een ambassadeur voor onze hobby aan de waterkant!

Hieronder vind je belangrijke informatie en een aantal tips:

Wetten en regels

Als sportvisser krijg je te maken met een aantal wetten en regels, bijvoorbeeld op het gebied van vereiste visdocumenten. Maar ook op het gebied van gesloten tijden voor aas- en vissoorten, minimummaten op vissoorten en beschermde vissen. Als je je niet aan deze regels houdt, kan dat een boete opleveren. Bij controles wordt samengewerkt met Boa's en politie.Bepalingen in AUHV-viswater

De AUHV heeft visvriendelijk en verantwoord vissen hoog in het vaandel staan. Dat is dan ook de reden dat (soms) vooruitlopend op landelijke bepalingen de AUHV bepaalde aanvullende bepalingen ook al heeft ingevoerd:

  • Bij karpervissen is het bij je hebben en het gebruik van een onthaakmat verplicht. Voor roofvissers wordt het gebruik aanbevolen.
  • Bij het roofvissen  moet je een onthaak- en kniptang bij je hebben en deze als nodig gebruiken.
  • Algemeen is het is verboden om een leefnet bij je te hebben en gebruiken. Een uitzondering geldt voor wedstrijden waarvoor het AUHV-bestuur toestemming heeft gegeven. 
  • Bij het karpervissen is het bij je hebben en gebruiken van een bewaarzak verboden. Het korte, tijdelijke gebruik van een retainer sling (om de vis heel even te bewaren om te fotograferen) is toegestaan. 
  • Bij het nachtvissen in de bebouwde kom is het bij je hebben en gebruiken van een toiletemmer verplicht. Buiten de bebouwde kom is het bij je hebben en gebruiken van een schepje om je uitwerpselen te kunnen begraven verplicht.
  • In Nieuwegein en IJsselstein is het nachtvissen binnen de bebouwde kom verboden.

Bovenstaande bepalingen zullen in Visplanner.nl bij het AUHV-water worden toegevoegd en in de papieren AUHV-viswaterlijst en Gezamenlijke viswaterlijst.

Loodvrij vissen verplicht bij wedstrijden

Vooruitlopend op het landelijke verbod op loodgebruik (vanaf 2027) is het in AUHV-viswater nu al verplicht om bij viswedstrijden en evenementen loodvrij te vissen. Meer informatie hierover vind je in de “Green Deal” tussen Ministerie van EZI, Unie van Waterschappen & Sportvisserij Nederland.


Visserijwet en -regelgeving

Alle actuele regels en gedragscodes vind je op de site van Sportvisserij Nederland. Op visplanner.nl vind je voor het water waar je vist de bepalingen. 

De AUHV en de federatie Sportvisserij Midwest Nederland hebben BOA's en verenigingscontroleurs in dienst om controles uit te voeren. Wil je zelf controleur worden voor de AUHV? Meld je dan gerust aan als vrijwilliger!

Specialistengroepen

De AUHV heeft haar leden veel te bieden als het gaat om 'beter vissen'. Je kunt via onze diverse specialistengroepen en op onze jeugddagen leren vissen met de vaste hengel en met de werphengel. Je leert namelijk vooral goed vissen door het (samen met iemand) te doen.Als gevorderde sportvisser kun je er kennismaken met verschillende vistechnieken, waarmee je gericht op karper, snoek, ruisvoorn of grote brasem kunt vissen. Een deel van onze gevorderde sportvissers groeit zelfs door naar de wedstrijdvisserij via onze Wedstrijdgroep. Deze specialisten groepen maken specialistische visserij op een gezellige manier laagdrempelig voor iedereen.

Visles op basisschool

Om jeugd meer bij te brengen over de onderwaternatuur, vissoorten, verantwoord omgaan met vis en de regels, geeft de AUHV op aanvraag vislessen op basisscholen (groep 7 en 8).Onze hiervoor opgeleide vismeesters bezoeken de basisscholen in onze regio en geven er een visles en een visexcursie. Zo maken bijna alle kinderen op de basisschool kennis met de sportvisserij als hobby en kennismaking, het met respect omgaan met de onderwaterwereld en de hengelsportvereniging als leuke club om lid van te zijn.

-> Meer informatie over de vislessen lees je op de website www.stekkie.nl

-> Een visles aanvragen kan hier (je gaat naar de website van Sportvisserij Nederland)

-> De gratis cursus vismeester volgen kan hier  na toestemming van de AUHV Als je een AUHV JeugdVISpas hebt, ontvang je trouwens gratis 4x per jaar het Stekkie Magazine van Sportvisserij Nederland met allerlei mooie vistips, visverhalen en leuke weetjes. Meer informatie voor kids is te vinden op www.stekkie.nl.

Vistechnieken

Als sportvisser is het belangrijk om de basics te leren van het sportvissen, maar ook om je technieken steeds verder te verfijnen. Niet alleen om meer te vangen, maar ook om zorgvuldig(er) met vis om te kunnen gaan. Zo zou elke roofvisser de kieuwgreep moeten kennen en alle karpervisser zouden een onthaakmat moeten gebruiken.

Zulke zaken leer je tijdens de visles, maar ook tijdens onze activiteiten van onze specialistengroepen. Daarnaast kun je hier veel online over vinden. Bekijk maar eens het Youtubekanaal van Sportvisserij Nederland met honderden sportvisvideo's met tips & tricks.

Op www.vissendoejezo.nl lees je heel veel tips & tricks over de diverse vistechnieken en het verantwoord vissen.