Voorwaarden

Viswedstrijden in AUHV-viswater mogen alleen gehouden worden na schriftelijke toestemming van het bestuur (*). Deze toestemming moet bij de wedstrijd aanwezig zijn.

U dient hiervoor een uiterlijk 3 maanden voor de wedstrijd een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het AUHV secretariaat onder vermelding van datum, tijdstip, viswater, plaats, aantal vissers. In een aantal gevallen moet de AUHV eerst ontheffing bij Gemeente of Rijkswaterstaat aanvragen.

Voorwaarden voor toestemming zijn:

  • Voor commerciële wedstrijden moet vooraf een, nader te bepalen bedrag, worden betaald.
  • Er mag geen geluidoverlast plaats voor omwonenden en passanten.
  • Vrij doorgang voor omwonenden en passanten,
  • Watermedegebruikers zoals schepen, bootjes, kano's mogen geen hinder ondervinden.
  • Het "groen" mag niet gesnoeid, gemaaid of afgebroken worden.
  • Het gebruikte terrein moet schoon worden achtergelaten.
  • Het gebruik van gekleurde maden en ander gekleurd lokvoer is verboden. Aangetoond is dat deze schadelijk zijn voor het milieu.
  • De gevangen vis in het Amsterdam-Rijnkanaal moet worden geregistreerd.

Bij het overtreden van deze bepalingen worden de kosten in rekening gebracht bij de organisatie. Toestemming voor volgende wedstrijden wordt dan niet meer verleend.

(*) voor wedstrijden die door hengelsportverenigingen rechtstreeks zijn aangemeld bij het Wedstrijdrooster Utrechtse Hengelsportverenigingen geldt een ontheffing. Hiervoor moeten de wedstrijden vóór 1 december vóór het volgende jaar zijn aangemeld bij Gewestelijke Pachtcommissie.