Over de AUHV Roofvisgroep

De Roofvisgroep behoort tot de AUHV en is specifiek bedoeld om de roofvissers onder de leden van de AUHV een eigen platvorm te geven. De Roofvisgroep is opgericht in 2011 en mag zich ieder jaar verheugen op een groeiend aantal "leden". Aan registratie en lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Deelname aan activiteiten kan plaatsvinden tegen een bescheiden vergoeding voor kosten. Een deelnemer aan praktijkdagen en activiteiten dient ouder dan 16 jaar te zijn tenzij hij/zij vergezeld en begeleid wordt door een volwassene.

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Marco de Vries, penningmeester
  • Leon Niemans, secretaris
  • Robbert-Jan de Lang
  • Louis Veldhuizen
  • David Kamst

De AUHV Roofvisgroep heeft de volgende doelstellingen:

  1. Kennis opdoen en delen over zoveel mogelijk aspecten van het roofvissen – leren van elkaars vistechnieken
  2. Gezellig met ‘zielsverwanten’ onder elkaar – nieuwe vismaten leren kennen
  3. Stekken: op nieuwe of bijzondere visstekken komen die bijvoorbeeld slechts met speciale toestemming toegankelijk zijn of waarvan de rechten bij andere (roofvis)verenigingen liggen. 
  4. Informatie verzamelen en verstrekken aan de AUHV over kwaliteit van viswater en visstand.
  5. Benadrukken van het belang van een schoon watermilieu bij onze leden, specifiek door het terugdringen en mogelijk stoppen van het gebruik van lood bij het roofvissen en leden te informeren over de mogelijkheden van loodvervangers.

Deze doelen willen we realiseren met verschillende middelen: bijeenkomsten (met een activiteit en/of lezing), visdagtochten naar aantrekkelijke locaties, visdagverslagen en uiteraard met de informatie op deze website.  Het activiteitenprogramma voor dit seizoen vind je elders in het menu van deze site.

Communicatie met de leden geschiedt middels de webpagina van de Roofvisgroep op de AUHV website. De geregistreerde leden ontvangen automatisch per e-mail uitnodigingen voor de geplande activiteiten.