Visserijkundig onderzoek

Met enige regelmaat worden er in opdracht van de AUHV visserijkundige onderzoeken uitgevoerd.
Deze geven waardevolle informatie over een viswater en vormen de basis voor eventuele verbeteringen en/of aanpassingen.

De volgende rapporten zijn beschikbaar: