Viswaterbeheerplan

Beheerplan viswateren AUHV 

‘Om een goed visserijbeheer te kunnen voeren moeten we wel eerst te weten waar we het over hebben’. Dit was in 2016 de conclusie van de AUHV Viswatercommissie (VWC) en het startsein voor het opstellen van het beheerplan.

De vrijwilligers van de VWC hebben alle circa 80 AUHV-wateren geïnventariseerd.
Daarbij is gekeken naar de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bevisbaarheid.
De gegevens zijn per water uitgewerkt in factsheets. Uit de inventarisatie bleek dat bij 35 van de wateren maatregelen nodig zijn om ze als goed viswater te kunnen behouden.
Die bestaan onder andere uit het maaien van visplekken, aanleg van een mindervalide visplaats, parkeervoorzieningen en de uitzet van vis.
Hierbij is rekening gehouden met landelijke kaders, zoals de Richtlijn Uitzet Karper. Ook problemen als overmatige waterplantengroei en aalscholvervraat - en hierdoor vaak sterk afnemende visstanden - kregen de aandacht.

In het beheerplan is een maatregelenmatrix uitgewerkt en een uitvoeringsplan voor de jaren 2018-2021.e.v.
Het plan kan hier als PDF worden gedownload.