Controles


CONTROLES op visdocumenten en naleving van wettelijke- en landelijke-  & AUHV verenigingsbepalingen

AUHV-controleurs tonen ongevraagd hun geldige legitimatiebewijs. 
Zij zijn door de vereniging gemachtigd om te controleren op het bezit van de visdocumenten, gebruikt vismateriaal, gebruikte aassoorten, gevangen vis en waterkwaliteit.

Alle vissers zijn verplicht medewerking te verlenen. 
Bij overtreding is een controleur bevoegd om uw visdocumenten in beslag te nemen. Na rapportage aan het bestuur kunnen leden (landelijk) worden geroyeerd.

Opsporingsambtenaren zoals BOA's (Buitengewone Opsporings Ambtenaren) van de AUHV of andere instanties hebben meer bevoegdheden en controleren uitgebreider.

Zij hebben ook de bevoegdheid om proces verbaal op te maken en materiaal in beslag te nemen.

Omdat waarschuwingen in de praktijk helaas vaak niet blijken te helpen is het beleid dat "zwartvissers" of andere overtreders zonder uitzondering bekeurd.

Na verbalisering beslist het Openbaar Ministerie over de afwikkeling.

Wilt u melding doen over misstanden aan de AUHV waterkant, meld deze dan aan Controle AUHV.

Voor alleen visstroperij kunt u hier melding doen bij Sportvisserij Nederland.

Kijk hier voor de boetebedragen