Veelgestelde vragen

Vraag: Wat is volgens de wet een hengel?


Dit is de definitie van hengel in de Visserijwet:

"hengel ": het vistuig bestaande uit een roede (redactie: stok) - al dan niet voorzien van een opwindmechanisme - een lijn of snoer - al dan niet voorzien van één of meer dobbers - en ten hoogste drie een-, twee- of drietandige haken.

Redactie: dus een stok waaraan een lijn met haak zijn gemonteerd.
Let op: als een hengel op de kant ligt wordt er volgens de wet mee gevist.
 

Vraag: Wat zijn de EXTRA voordelen van het AUHV lidmaatschap ?

Naast de algemene Landelijke- en federatie viswaterlijst met heel veel viswater, zijn dat:
1. U bent lid van een locale/regionale vereniging. Lekker veel mogelijkheden dicht bij huis !
2. U mag nachtvissen in veel AUHV verenigingswater. 
3. In een selectie van het AUHV viswater mag u met 3 hengels vissen.
4. U ontvangt gratis 2x per jaar het verenigingsmagazine "Hengelsport rond de Domstad"
5. U bent welkom bij de activiteiten van de Vliegvisgroep "The Leader", Wedstrijdgroep, Roofvisgroep en Karpergroep
6. U heeft toegang tot lezingen, presentaties enz. 

Vraag: Wat is het verschil tussen de VISPAS en de EXTRA VISPAS?


Een vispas is het bewijs van lidmaatschap bij een hengelaarsvereniging, deze ontvangt u van alle verenigingen waar u lid van bent. De extra-vispas herkent u aan een ster (*) of een plusteken (+) achter uw lidnummer. Het verschil is dat u bij de vereniging waar een (*) of (+) is geplaatst u geen federatieve- en landelijke afdracht betaald. Dat scheelt al gauw rond € 20 per lidmaatschap.

Vraag: Ik ben al lid van een andere HSV, waarom moet ik dan als "NIEUW LID" toch opnieuw landelijke afdracht betalen?


De AUHV kan niet nagaan of u ook een betalend lid bent van een andere vereniging. Daarom moet u als nieuw lid altijd eerst het volledige bedrag betalen. Als bij registratie door Sportvisserij Nederland blijkt dat u uw contributie bij de andere vereniging heeft betaald ontvangt u automatisch de teveel betaalde afdracht terug op uw rekening van hen terug. klik hier voor meer informatie hierover.

Vraag: Ik ben mijn AUHV VISPAS kwijt, hoe kom ik aan een duplicaat?


U kunt een duplicaat AUHV Vispas aanvragen via het Servicebureau, klik hier. Na controle ontvangt u van Sportvisserij Nederland een duplicaat Vispas met een rekening van € 3,50.

Een duplicaat AUHV viswaterlijst en de Landelijk-federatieve viswaterlijst hier nabestellen.

Vraag: Ik wil alleen af-en toe vissen zonder een lidmaatschap, kan dat?


Ja dat kan. U kunt met een weekvergunning van de AUHV in ons water met één hengel vissen zonder lid te worden.
Deze vergunning is te koop via onze webshop en beperkt via enkele van onze verkooppunten.

Vraag: Ik ben nog geen 14 jaar, welke visdocumenten heb ik nodig?


Bent je jonger dan 14 jaar (op 1 januari) dan zijn er een paar mogelijkheden:

Je hebt geen vispapieren nodig als je onder begeleiding van een volwassene vist die lid is van een visvereniging.
Als je alleen gaat vissen heb je wel vispapieren nodig, daarbij kun je afhankelijk van je visserij kiezen tussen:

1. De AUHV jeugdvergunning waarmee je met 1 "gewone" hengel vissen in AUHV viswater met beperkte aassoorten (dat zijn o.a. deeg, made, worm, kaas) zonder lid te worden. Deze jeugdvergunning is gratis aan te vragen en het hele kalenderjaar geldig.

2. Het AUHV jeugdlidmaatschap, je krijgt hierbij een JeugdVISpas en viswaterlijsten en mag je ook met meer hengels en meer aassoorten en kunstaas vissen.

Beide documenten zijn via deze website aan te vragen.

Wat moet ik doen in geval van (vermoedelijke) visstroperij?

Visstroperij kan de visstand behoorlijk schaden en moet gestopt worden! Er is sprake van stroperij wanneer er zonder toestemming met illegale vistuigen (vaak een staand want, fuiken of met lijnen) vis wordt gevangen. Maar ook sportvissers die zich niet aan de gestelde minumummaat of meneemlimiet houden kunnen de visstand schaden en vallen onder stroperij.

Wanneer je melding doet kan dat op de website van de NVWA. Je melding wordt discreet behandeld en er wordt actie ondernomen.

Wat moet ik doen als ik vissterfte zie?

Tref je in één of meer wateren (grote of massale) vissterfte aan? Meld het ons via het onderstaand formulier. Dan pakt de Commissie Viswaterbeheer van de AUHV het zo snel mogelijk op. Maak foto's, dat helpt ons bij het melden bij betrokken overheden en andere partijen.

Daarnaast kun je de vissterfte direct melden bij het waterschap De Stichtse Rijnlanden. Voor het melden van calamiteiten is het waterschap 24 uur per dag bereikbaar via het alarmnummer (030) 634 57 00.

Meld vissterfte via ons formulier.