Loodvrij Roofvissen

Loodvrij Roofvissen

Net als de AUHV onderkent de Roofvisgroep het belang van een schoon watermilieu en is dus ook voorstander van het terugdringen van het gebruik van lood in de hengelsport. Wij onderschrijven daarom de doelstellingen van de Green Deal Sportvisserij en roepen onze leden op tot een verantwoord loodgebruik en om waar mogelijk over te gaan op loodvrije alternatieven. Meer over de Green Deal Sportvisserij vind je onder de kop "AUHV" hierboven.

Hieronder vind je een selectie van informatieve artikelen over loodvrij vissen en artikelen die laten zien op welke manieren de AUHV Roofvisgroep met dit thema omgaat.

Bekijk hier een overzicht van Loodalternatieven voor de Roofvisserij,