Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

"Utrecht moet vissen verbieden"

terug naar overzicht

Dinsdag, 2 september 2014

UTRECHT - De gemeente Utrecht moet sportvisserij verbieden. Dat vindt de Partij voor de Dieren in de stad.

De dierenpartij schermt met wetenschappelijke inzichten dat vissen zich bewust zijn van hun omgeving, stress kunnen ervaren en pijn kunnen lijden. Bovendien is het een slecht voorbeeld voor de jeugd, stelt de PvdD.

Raadslid Eva van Esch wil van het college weten hoeveel visvergunningen in Utrecht verleend worden en hoeveel processen-verbaal er zijn opgemaakt voor vissers die overtredingen begaan. 

Binnen Utrecht zijn de meeste wateren in eigendom van de gemeente. Vissen is daar mogelijk, stelt de Partij voor de Dieren. De Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) pacht het viswater voor haar leden, houdt toezicht op de naleving van de Visserijwet en draagt zorg voor het viswaterbeheer.

In dagblad Trouw gaf de directie van Nationaal Park De Hoge Veluwe onlangs aan dat vissen in essentie gelijk is aan jagen. "Het is het opsporen en vangen en mogelijk doden van dieren." De directie ziet niet in waarom er andere regels voor de jacht moeten komen, terwijl de sportvisserij ongemoeid wordt gelaten. De Partij voor de Dieren is het daarmee eens.


Noot van de redactie: het lijkt erop dat mevrouw Van Esch niet wordt beperkt door enige kennis van de sportvisserij, de maatschappelijke betekenis ervan en haar belangrijke rol in natuur en waterbeheer.

De PvdD probeerde dit trucje eerder dit jaar, tevergeefs, in Amsterdam. Dit leidde tot grote onrust en onbegrip in sportviskringen binnen én buiten de hoofdstad. De betrokken politieke fracties gaven aan een visverbod niet in te willen brengen in de coalitieonderhandelingen die toen net begonnen waren (VVD) en niet iedere zorg of probleem te willen reguleren met wetgeving en regels (D66). 'We gaan in het geval van de hengelsport graag het gesprek aan met de verenigingen en sportvissers in de stad over dierenwelzijn.'

En zo hoort het.

De AUHV en Sportvisserij Nederland vinden een dialoog over dierenwelzijn goed omdat dit iedereen scherp houdt. Ook voor de sportvisserij is het welzijn van vissen een belangrijk aspect.

Binnenkort meer hierover.

Lees ook: