Doorbraak: HDSR en AUHV zetten samen vis uit in Biezenvelden

terug naar overzicht

Dinsdag, 29 juli 2014

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en de AUHV zullen nog dit jaar gezamenlijk vis uitzetten in de Biezenvelden in Houten. Het gaat hierbij om een hersteluitzet naar aanleiding van een forse vissterfte die in 2012 plaatsvond.

Donderdag 24 mei 2012 en de daaropvolgende dagen werd ongeveer 3.000 kilo dode vis geruimd, als gevolg van uitspoeling van meststoffen in het watersysteem door hevige regenval. De AUHV had vervolgens door koepelorganisatie Sportvisserij Nederland een visserijkundig onderzoek laten uitvoeren in de Biezenvelden. Ook HDSR heeft onderzoek laten uitvoeren door adviesbureau ATKB.De AUHV wilde graag vis uitzetten om het bestand te herstellen.


Foto's van het visserijkundig onderzoek van Sportvisserij Nederland.

Op dat moment waren er echter onduidelijkheden en verschillen in inzicht ontstaan over onder meer de bevoegdheden, geldende procedures en ecologische gevolgen van het uitzetten van vis, karper in het bijzonder.

Arbitragecommissie

Een arbitragecommissie, samengesteld uit professionals van onderzoeksbureau ATKB en Sportvisserij Nederland, moest uitsluitsel geven. Doel van deze commissie was nagaan of er voldoende aanleiding was voor een hersteluitzet op basis van de geldende afspraken, beleid en ecologische informatie.

Onlangs heeft de commissie een aantal aanbevelingen gedaan op basis van alle relevante beschikbare gegevens. Beide partijen kunnen zich vinden in de conclusies en voorgestelde maatregelen. Enkele maatregelen volgen hieronder:

Uitzet karper en zeelt

Nog dit jaar zullen de AUHV en HDSR samen zeelt en 150 kg spiegel- en schubkarper (50-60 cm) uitzetten de Biezenvelden, aangevuld met onderhoudsuitzettingen in de komende drie jaar. Dit is overeenkomstig de adviezen van Sportvisserij Nederland naar aanleiding van het visserijkundig onderzoek in de Biezenvelden (.pdf). Daarnaast worden afspraken gemaakt over monitoring van visbestanden via onder meer vangstenregistratie via MijnVISmaat door sportvissers.

Inmiddels worden ook de mogelijkheden bekeken om het adviesrapport landelijk op te schalen. Zowel HDSR als de AUHV zijn verheugd met de uitkomsten en zien de arbitrage als mooi startpunt voor een verdere samenwerking op het gebied van water- en visstandbeheer in de regio.

Lees ook:

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies