Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Reminder: ALV 2012 16 april. Jij komt toch ook?

terug naar overzicht

Dinsdag, 10 april 2012

Het bestuur van de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) nodigt je uit voor de ledenvergadering, die op maandag 16 april aanstaande zal worden gehouden in Restaurant ‘De Engel’, Burgemeester Wallerweg 2 te Houten.

Vanuit de ledenvergadering wordt een bestuur gekozen. Dit bestuur draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de AUHV. De bestuursleden vind je hier.

De zaal is open vanaf 19.30 uur. De vergadering begint om 20.00 uur. Toegang uitsluitend op vertoon van uw AUHV bewijs van lidmaatschap 2012.

Opening.

Ingekomen stukken.

  • Vragen die behandeld moeten worden op de vergadering dienen schriftelijk ingediend te worden bij het bestuur en dienen hiervoor uiterlijk twee weken voor de vergadering bij de secretaris ontvangen te zijn.


Mededelingen.

Verslag vorige ledenvergadering.

  • Het verslag van de vergadering van 11 april 2011 is gepubliceerd in Hengelsport rond de Domstad nr. 2011-2


Jaarverslag 2011.


Financiële zaken.

  • Verslag bevindingen kascontrolecommissie
  • Financiële verantwoording over 2011
  • Decharge door de ledenvergadering van het bestuur voor het gevoerde beleid.
  • Begroting 2012; besluit: vaststelling contributie 2013.
  • De financiële verantwoording en de begroting zijn vanaf vier weken voor de vergadering opvraagbaar via de penningmeester en zullen op de vergadering ter inzage liggen.


Verkiezing leden kascontrolecommissie.

Voordracht en benoeming Simon Dekker tot voorzitter.

Verkiezing bestuursleden.

  • Aftredend en herkiesbaar is penningmeester Henny Ederveen, aftredend en herkiesbaar zijn bestuursleden Fred van Schaik en Gerard Raaphorst.
  • Leden die zich kandidaat willen stellen kunnen zich schriftelijk aanmelden voorzien van motivatie, ervaring en kennis bij het secretariaat.


Aanpassing huishoudelijk reglement.

Wat verder ter tafel komt.

  • Behandeling van schriftelijk ingediende vragen.


Rondvraag.

Sluiting.

Graag tot de 16e!

Route naar Restaurant De Engel