Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Handhaving 2019-2020

terug naar overzicht

Donderdag, 17 december 2020

De AUHV heeft op dit moment twee BOA’s in dienst. Deze werken op vrijwillige basis, maar zijn in de regel meerdere keren per week op pad. Niet alleen overdag, maar ook ‘s nachts. Handhaving op de visserij betekent niet alleen het controleren op vergunningen, maar ook op de randzaken. Denk bijvoorbeeld aan overlast voor omwonenden of het achterlaten van vuil.

Onze AUHV-BOA’s merken dat vissers vaak de Visplanner niet raadplegen. Het feit dat de Visplanner aangeeft dat er in het water gevist mag worden, wil niet zeggen dat dit ook vanaf de kant is toegestaan. Wij hebben te maken met grond-eigenaren. Die zijn vrij om verbodsborden te plaatsen, of de visser toegang tot het terrein te verbieden.

Algemene regels die overtreden worden zijn onder andere:
  • Parkeren waar het niet is toegestaan. Parkeren op voet- en fietspaden wordt niet getolereerd, ook niet voor in- en uitladen
  • Vuilnis achterlaten
  • Vissen met 3 hengels/nachtvissen waar het niet is toegestaan 
  • Beplanting verwijderen t.b.v. een visstek

Nedereindse Plas


De Nedereindse Plas is een water waar alleen met een extra toestemming ’s nachts mag worden gevist. Toch zitten hier vaak vissers zonder deze toestemming. Als er een visser wordt betrapt, is het boetebedrag E 149,-. Ook komend jaar zal hier veelvuldig gecontroleerd worden. Dit geldt voor alle wateren waar de regels vaker dan gemiddeld overtreden worden.

Cijfers 2019


De AUHV Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) hebben 1.634 controles gedaan waarbij er 122 waarschuwingen en processen-verbaal zijn gegeven. Deze cijfers zijn ongeveer gelijk aan 2018.

Het contact met andere controle-instanties Politie, RUD, NVWA verloopt steeds beter en samenwerking wordt ook vanuit hen gezocht.

Vanwege het vertrek van een Boa wordt er gezocht naar vervanging. Gesprekken met 4 adspiranten hebben hier nog niet toe geleid.

Met de RUD – Regionale Uitvoerings Dienst – is overeenstemming over verwerking door deze organisatie voor controle en verwerking van processen verbaal.

De controleursgroep heeft 211 controles geregistreerd, waarbij 7 overtredingen. Begin 2020 wordt een evaluatie gedaan over het zelfstandiger functioneren van de controleurs. Bij beide controlegroepen zien we een afname van het aantal overtredingen met ca. 2% per jaar.

De cijfers van dit jaar zullen begin 2021 bekend gemaakt worden.

Ook controleren?


De controle vindt plaats door BOA's en sportvisserijcontroleurs. Wil je helpen bij controle? Meld je dan aan via ons contactformulier. We lichten je graag de mogelijkheden voor opleidingen e.d. toe.