Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Visserijkundig onderzoek Plas Veldhuizen afgerond

terug naar overzicht

Woensdag, 29 april 2020

In maart is op verzoek van de AUHV door Sportvisserij Nederland een visserijkundig onderzoek uitgevoerd op Plas Veldhuizen in de Meern. De AUHV vroeg dit onderzoek aan om de ontwikkeling van de visstand te volgen. De plas is nu circa 20 jaar oud en 10 jaar geleden is de visstand al eens onderzocht. De resultaten van het onderzoek zijn nu bekend en het gehele rapport is te downloaden.

Samenvatting van de resultaten
Tijdens het visstandonderzoek zijn in de plas 11 vissoorten gevangen. De soortendiversiteit is daarmee gemiddeld. In totaal zijn ruim 600 vissen gevangen, met een gewicht van bijna 430 kilo. De visstand bestaat qua aantallen voornamelijk uit blankvoorn en brasem. Qua gewicht is de volgorde brasem, gevolgd door zeelt en snoek. Van de meeste vissoorten zijn slechts enkele jonge jaarklassen aangetroffen.

Redelijk aantrekkelijk visbestand
Plas Veldhuizen biedt een redelijk aantrekkelijk visbestand. De karpervisser kan er redelijk grote karpers vangen, de recreatievisser kan er goed brasem vangen en ook de specialist op bijvoorbeeld zeelt kan er mooie vangsten boeken. De struinende snoekvisser heeft ook kans op een goede vangst. En in de sloten kan de jeugdvisser goed terecht. De locatie is uiteraard wel bepalend of er een goed gevangen kan worden.

Vergelijking met 10 jaar geleden
Vergeleken met 10 jaar geleden is het visbestand globaal met 50% in aantallen afgenomen. Een groot deel wordt gerealiseerd door de afname van de aantallen brasems in de lengterange van 20 tot 45 cm. Het vangstgewicht is met circa 30% afgenomen. Voor het grootste deel is deze afname toe te schrijven aan de afname van de biomassa brasem en karper. De biomassa snoek is afgenomen (maar de exemplaren zijn gemiddeld groter), maar de biomassa zeelt is iets meer dan verdubbeld.

Het advies van de onderzoekers is om geen vis uit te zetten, anders dan karper. Daarvoor is in het beheerplan voor de Utrechtse wateren door de AUHV een voorstel gedaan. Gezien de afname van de biomassa vis (met name karper) is dit ook mogelijk zonder waterkwalteitsproblemen.

Het gehele rapport is hier te downloaden.