Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Ledenvergadering op maandag 29 april

terug naar overzicht

Woensdag, 27 maart 2019

Het bestuur van de AUHV nodigt je van harte uit voor de ledenvergadering, die op maandag 29 april aanstaande zal worden gehouden in Restaurant “De Engel”, Burgemeester Wallerweg 2 in Houten.

De zaal is open vanaf 19.30 uur. De vergadering begint om 20.00 uur.
Toegang uitsluitend op vertoon van uw AUHV-bewijs van lidmaatschap (VISpas) 2019.

Agenda

1. Welkom en opening
2. Ingekomen stukken
Verzoeken waarover een besluit moet worden genomen in de ledenvergadering moeten uiterlijk 4 weken voor de ledenvergadering ontvangen zijn bij de secretaris.
Mededelingen:
◦jeugd visvijver
◦viswaterbeheer
◦organisatie Sportvisserij Nederland
3. Verslag vorige ledenvergadering
Het verslag van de ledenvergadering van 23 april 2018 is gepubliceerd in Hengelsport rond de Domstad nr. 2018-2.
4. Jaarverslag 2018
Het jaarverslag is gepubliceerd in Hengelsport rond de Domstad nr. 2019-1.
5. Financiële zaken
•Financiële verantwoording over 2018.
•Verslag kascontrolecommissie.
•Décharge door kascontrolecommissie van het bestuur voor het gevoerde beleid.
•Begroting 2019; vaststelling contributie 2020.
De financiële verantwoording en de begroting zijn vanaf 4 weken voor de vergadering opvraagbaar via de penningmeester en zullen op de vergadering ter inzage liggen.
6. Verkiezing leden kascontrolecommissie
7. Verkiezing bestuursleden
Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen zich schriftelijk aanmelden, voorzien van motivatie, ervaring en kennis bij het secretariaat.
Volgens het rooster zijn aftredend en herkiesbaar: Secretaris Jim van de Burgt, bestuursleden Edward Broekhuizen en Robin Blokhuizen.
8. Wat verder ter tafel komt
Behandeling van schriftelijk ingediende vragen.
•Voordelen van een federatie
9. Rondvraag
10. Sluiting