Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Ledenvergadering maandag 23 april

terug naar overzicht

Vrijdag, 13 april 2018

Het bestuur van de AUHV nodigt u uit voor de ledenvergadering, die op maandag 23 april aanstaande zal worden gehouden in Restaurant “De Engel”, Burgemeester Wallerweg 2 in Houten. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De vergadering begint om 20.00 uur. Toegang uitsluitend op vertoon van uw AUHV-bewijs van lidmaatschap (VISpas) 2018.

Agenda

1. Welkom en opening
2 .Ingekomen stukken
Verzoeken waarover een besluit moet worden genomen in de ledenvergadering moeten uiterlijk 4 weken voor de ledenvergadering ontvangen zijn bij de secretaris.
3. Mededelingen:
•Viswaterbeheer
•Visrechten Utrecht
•Visrechten Houten
•BOA’s & controles
4. Verslag vorige ledenvergadering
Het verslag van de ledenvergadering van 24 april 2017 is gepubliceerd in Hengelsport rond de Domstad nr. 2017-2.
5. Jaarverslag 2017
6. Financiële zaken
•Financiële verantwoording over 2017
•Verslag kascontrolecommissie.
•Décharge door kascontrolecommissie van het bestuur voor het gevoerde beleid.
•Begroting 2018; vaststelling contributie 2019.
De financiële verantwoording en de begroting zijn vanaf 4 weken voor de vergadering opvraagbaar via de penningmeester en zullen op de vergadering ter inzage liggen.
7. Verkiezing leden kascontrolecommissie
8. Verkiezing bestuursleden
Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen zich schriftelijk aanmelden, voorzien van motivatie, ervaring en kennis bij het secretariaat.
Volgens het rooster zijn aftredend: Penningmeester Henny Ederveen, en de bestuursleden Fred van Schaik en Gerard Raaphorst. Allen zijn herkiesbaar.
9. Wat verder ter tafel komt
Behandeling van schriftelijk ingediende vragen.
10. Rondvraag
11. Sluiting

Napraten met een drankje en hapje.