Meld calamiteiten

Meld calamiteiten


Bij calamiteiten aan of op het water van de AUHV is onze BOA-telefoon (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar) rechtstreeks bereikbaar. Het spreekt voor zich dat hiervan geen misbruik gemaakt dient te worden. Bel dit nummer in geval van vermoedelijke stroperij, flinke overlast en andere zware (sportvisserij)overtredingen op:


06-1426 0478


Tip: sla het nummer op in je telefoon.

De AUHV beschikt over een aantal verenigingscontroleurs, eigen BOA's en heeft een goede samenwerking met de politie. Controle en handhaving is één van de kerntaken van onze vereniging.